euroInformaţii

În general, suma pe care o primiţi drept compensaţie pentru prestarea de servicii în Irlanda reprezintă fondul negocierii dintre dumneavoastră şi angajatorul dumneavoastră. Aceste negocieri apar în mod normal atunci când primiţi o ofertă de muncă. În orice caz, potrivit Legii naţionale privind salariul minim, 2000 majoritatea angajaţilor au dreptul la un salariu minim. Se instituie şi salarii sub valoarea minimă pentru anumite persoane ca de exemplu persoanele sub 18 ani (vezi mai jos excepţiile şi salariile sub valoarea minimă).

Se instituie totodată şi alte salarii minime pentru angajaţii din anumite sectoare. În unele sectoare acestea sunt stabilite în Codului Muncii (Employment Regulation Orders – EROs) de către Comitetele colective de muncă. În alte sectoare acestea sunt stabilite în Acordurile de Muncă Înregistrate (Registered Employment Agreements – REAs) încheiate prin acorduri colective. Vizualizaţi detalii privind Codul Muncii şi Acordurile de Muncă Înregistrate.

Salariul minim pe economie

Începând cu data de 1 ianuarie 2017 salariul minim pe economie pentru un angajat adult cu experiență este de 9.25 € pe oră. Conform Legii salariului minim pe economie, un angajat adult cu experiență este un angajat care începând cu vârsta de 18 ani a fost angajat timp de 2 ani – a se vedea și secțiunea ‘Rate salariale’ de mai jos.

Bineînţeles că salariul minim pe economie nu împiedică angajatorul să ofere un salariu mai mare.

Reguli

Calcularea tarifului orar

Potrivit Secţiunii 20 din Legea privind salariul minim pe economie, 2000, principala metodă de calcul constă în împărţirea salariului brut la numărul total de ore lucrate. Totuşi, pentru început, trebuie remarcate salariul care este luat în consideraţie, orele prevăzute ca program de lucru şi perioada de referinţă de efectuare a plăţii (care este perioada pentru care se face calculul).

Ce nu se consideră drept plată?

Există o serie de aspecte care nu trebuie incluse în calcularea salariului minim pe economie, acestea sunt:

 • Prima pentru orele suplimentare
 • Prima de antenă
 • Plata de service
 • Prima pentru orele din afara programului
 • Bacşişul plasat într-un fond central administrat de către angajator şi plătit ca parte a salariului
 • Primele pentru prestarea de servicii în timpul sărbătorilor legale, al zilelor de sâmbătă şi duminică
 • Alocaţiile pentru taxe speciale sau suplimentare
 • Indemnizaţiile pentru disponibilitate 24/7
 • Anumite plăţi legate de absenţa de la serviciu, de exemplu, indemnizaţie de boală, concediu de odihnă cu plată sau concediu medical cu plată
 • Indemnizaţiile pentru părăsirea locului de muncă inclusiv pensionare
 • Contribuţiile plătite de angajator către orice schemă de pensii profesionale care vi se acordă
 • Salariile compensatorii
 • Un avans de plată, de exemplu, a salariului: suma în cauză va fi luată în consideraţie pentru perioada în care ar fi fost în mod normal plătită
 • Plata în natură sau beneficiu în natură, altele decât masă şi/sau cazare
 • Plăţile nerelaţionate de slujba persoanei
 • Compensaţiile în caz de accident sau pierdere a uneltelor
 • Recompensa în baza unei scheme la propunerea personalului
 • Împrumutul din partea angajatorului

Ce se consideră drept salariu?

Conform schemei salariului minim pe economie, salariul dumneavoastră brut cuprinde, de exemplu, salariul de bază şi orice altă primă de schimb, bonificaţie sau comision de prelucrare.

Dacă angajatorul vă asigură mâncarea (cunoscută sub denumirea de masă) şi/sau locuinţa (cunoscută sub denumirea de cazare), următoarele sume sunt incluse în calcularea salariului minim:

 • 54,13 euro/săptămână sau 7,73 euro/zi pentru masă completă şi cazare
 • 32,14 euro/săptămână sau 4,60 euro/zi numai pentru masă completă
 • 21,85 euro/săptămână sau 3,14 euro/zi numai pentru cazare

Programul de lucru

Programul dumneavoastră de lucru este reprezentat de cele mai numeroase dintre:

sau

 • orele efectiv lucrate sau disponibile spre a fi lucrate şi plătite

„Programul de lucru” cuprinde:

 • orele suplimentare
 • perioada de călătorie când aceasta este parte a atribuţiilor de serviciu
 • timpul petrecut la cursurile de pregătire autorizate de angajator şi în timpul programului normal de lucru

„Programul de lucru” nu cuprinde:

 • timpul inactiv petrecut în afara locului de muncă
 • timpul din concediu, şomaj, grevă sau după plata în loc de preaviz
 • timpul petrecut către sau înapoi de la lucru

Perioada de referinţă a efectuării plăţii

Angajatorul alege perioada, cunoscută sub denumirea de perioadă de referinţă pentru efectuarea plăţii, din care se va calcula plata medie pe oră. Aceasta poate fi calculată, de exemplu, pe o săptămână sau două, dar nu se poate efectua asupra unei perioade mai mari de o lună.

Angajatorul trebuie să includă detalii referitoare la perioada de referinţă a efectuării plăţii în stabilirea condiţiilor de lucru ce urmează a fi înmânate angajatului în baza Legii (de informare) privind condiţiile de lucru, 1994.

Poţi solicita angajatorului o declaraţie scrisă cu salariul mediu pentru orice perioadă de referinţă de efectuare a plăţii din ultimele 12 luni. Angajatorul dispune de patru săptămâni pentru acordarea documentului respectiv.

Excepţii privind persoanele care au dreptul să primească salariul minim pe economie

Există unele excepţii privind persoanele care au dreptul să primească salariul minim pe economie. Legislaţia nu se aplică unei persoane angajate de o rudă apropiată (de exemplu, soţ/soţie sau părinte) după cum nu se aplică nici perioadelor de ucenicie statutare. De asemenea, unor angajaţi de tipul tinerilor sub 18 ani şi stagiarilor le este garantată numai o valoare redusă sau sub limita minimă din salariul minim pe economie.

Plăţi sub limita minimă

Începând cu data de 1 ianuarie 2017, Legea salariului minim pe economie prevede următoarele rate salariale sub-minime, a se vedea și ‘Ratele salariale’ de mai jos:

 • Un angajat sub 18 ani are dreptul la €6.48/oră (această sumă reprezintă 70% din salariul minim)
 • Un angajat în primul an de lucru începând de la vârsta de 18 ani are dreptul la €7.40/oră (80% din salariul minim)
 • Un angajat în al doilea an de lucru începând de la data primei angajări ulterioare vârstei de 18 ani are dreptul la €8.33/oră (90% din salariul minim)

Stagiarii

Salariului Minim pe Economie prevede totodată sume sub limita minimă care se aplică angajaţilor care au peste 18 ani şi care urmează un curs de formare structurată sau un studiu orientat autorizat sau aprobat de către angajator.

Începând cu data de 1 ianuarie 2017, ratele salariale pentru stagiari prevăzute de legea respectivă sunt după cum urmează, a se vedea și ‘Ratele salariale’ de mai jos:

 • Prima treime a cursului de formare €6.94/oră (75% din salariul minim pe economie)
 • A doua treime a cursului de formare €7.40/oră (80% din salariul minim pe economie)
 • Ultima treime a cursului de formare €8.33/oră (90% din salariul minim pe economie)

Notă: fiecare treime poate reprezenta o perioadă minimă de o lună şi o perioadă maximă de un an.

Actul prevede anumite criterii pe care cursul de formare trebuie să le îndeplinească ca sumele acordate stagiarilor să se aplice. De exemplu, cursul de formare sau studiul trebuie să fie organizat în scopul îmbunătăţirii performanţei de lucru a angajatului; participarea angajatului la formare sau studiu trebuie ordonată şi aprobată de către angajator; cel puţin 10% din cursul de formare trebuie să se desfăşoare în afara sarcinilor profesionale obişnuite ale angajatului; la terminarea cursului de formare se impune o procedură de evaluare şi certificare sau o confirmare scrisă.

Scutirea angajatorului

Dacă angajatorul nu poate acorda salariul minim pe economie din cauza problemelor financiare, Tribunalul Muncii îl poate scuti de la plătirea salariului minim pe o perioadă între trei luni şi un an. Este permisă o singură scutire de acest gen.

Angajatorul trebuie să adreseze o cerere Tribunalului Muncii pentru scutirea în cauză având aprobarea majorităţii angajaţilor care trebuie, de asemenea, să fie de acord să se afle sub incidenţa deciziei Tribunalului Muncii.

Angajatorul trebuie să demonstreze că se află în incapacitatea de a plăti salariul minim pe economie şi că, în cazul în care ar fi obligat să îl plătească, ar fi nevoit să concedieze temporar sau permanent anumiţi angajaţi.

Scutirea poate fi acordată numai de la plata valorii totale a salariului minim pe economie, şi nu cazurilor acoperite de tariful redus, cum ar fi, de exemplu, cazul angajaţilor sub 18 ani.

Persecuţia

Dacă obţineţi dreptul la salariul minim pe economie, sunteţi protejat de persecuţie sau concediere. Persecuţia este interzisă prin lege. În plus, dacă eşti concediat pentru că aţi solicitat salariul minim pe economie, puteţi înainta o reclamaţie pentru concediere nedreaptă indiferent de vechimea în muncă sau de numărul de ore lucrate pe săptămână.

Dacă vi se datorează o creştere a salariului conform Legii privind salariul minim pe economie, angajatorul nu vă poate reduce programul de lucru fără a reduce corespunzător sarcinile sau cantitatea de lucru.

Cheltuieli

Salariul minim la nivel naţional pentru angajaţii adulţi cu experienţă şi plăţile aflate sub limita minimă pentru tineri şi pentru anumiţi stagiari sunt prezentate în continuare:

Ratele salariale la sau după 1 ianuarie 2017
Tarif orar minim % din salariul minim
Angajat adult cu experienţă 9.25 Euro 100%
Tânăr sub 18 ani 6.48 Euro 70%
Primul an de la data primei angajări la vârsta de peste 18 ani 7.40 Euro 80%
Al doilea an de la data primei angajări la vârsta de peste 18 ani 8.33 Euro 90%
Angajat care are peste 18 ani şi care urmează un curs de formare structurată pe parcursul orelor de lucru
Prima treime a cursului de formare 6.94 Euro 75%
A doua treime a cursului de formare 7.40 Euro 80%
A treia treime a cursului de formare 8.33 Euro 90%

Cum depuneţi cererea

Dacă nu vi se acordă salariul minim pe economie, există două căi prin care vă puteţi impune drepturile:

Puteţi fie să solicitaţi unui inspector al muncii (NERA inspector) să investigheze reclamaţia potrivit căreia salariul minim pe economie nu este acordat,

fie

Litigiile pot fi aduse în atenția unui Comisar pentru Drepturi prin intermediul noului formular unic pentru plângeri (pdf) Însă, acest lucru se poate face doar în cazul în care ați solicitat angajatorului să vă elibereze o adeverință din care să reiasă calculul plății medii pe oră. Litigiul trebuie adus în atenție în termen de 6 luni de la furnizarea adeverinței. (Limita de timp se poate prelungi până la maxim 12 luni). În cazul în care angajatorul nu vă furnizează o adeverință, limita de timp începe de la data în care angajatorul ar fi trebuit să vă furnizeze adeverința, adică în termen de 4 săptămâni de la solicitare.

Notă: nu puteţi adresa o reclamaţie atât unui Comisar privind Drepturile, cât şi unui inspector al muncii în legătură cu acelaşi litigiu în baza Legii privind salariul minim pe economie.

Dacă vă declaraţi persecutat, trebuie să solicitaţi ca angajatorul să readucă condiţiile dumneavoastră de angajare la stadiul anterior persecuţiei. Atunci când angajatorul nu reglează acest aspect în termen de două săptămâni de la cerere, puteţi raporta problema Comisarului privind Drepturile. Această raportare trebuie să aibă loc în termen de şase luni (care poate fi extins la maxim 12 luni de către Comisarul privind Drepturile) de la numita persecuţie.

Pentru informații suplimentare în legătură cu salariul minim național consultați ghidul detaliat cu privire la Legea salariului minim, 2000 (pdf) sau contactați Serviciul clienți din cadrul Unității cu privire la relațiile la locul de muncă – a se vedea ”Depunerea cererilor” mai jos.

Unde depuneţi cererea

Workplace Relations Customer Services

Department of Jobs, Enterprise and Innovation
O’Brien Road
Carlow
Ireland

Opening Hours: Mon. to Fri. 9.30am to 5pm
Tel: (059) 917 8990
Locall: 1890 80 80 90
Homepage: http://www.workplacerelations.ie/en/

Articol revizuit de Informatia Irl la 1 ianuarie 2016

Informația Irl
Urmărește-ne

Informația Irl

Portal dedicat românilor din Irlanda
Știri și informații din Irlanda
Informația Irl
Urmărește-ne