payroll-outsourcingLegea privind plata salariilor, 1991 oferă tuturor angajaţilor dreptul la o fişă de calcul al salariului care va indica salariul brut, precum şi informaţii detaliate privind toate deducerile. O fişă de calcul al salariului reprezintă, în ansamblu, o declaraţie scrisă de la angajator către angajat care evidenţiază plata totală înainte de impozitare şi toate detaliile privind deducerile din această sumă. Dreptul dumneavoastră la o astfel de fişă de calcul al salariului este stipulat în Secţiunea 4 a acestei Legi.

Deduceri din salariu

Legea cu privire la plata salariilor (1991) se referă la situațiile în care deducerile sunt făcute din salariu sau angajatul este obligat să efectueze o plata unei sume către angajator.

Un angajator nu poate face deduceri din salariul dumneavoastră cu excepţia cazului în care:

 • Acestea sunt impuse prin lege, de exemplu, impozit (PAYE ) şi asigurare socială (PRSI ).
 • Acestea sunt prevăzute în contractul de muncă, de exemplu contribuţii de pensie profesională.
 • Acestea sunt realizate cu consimţământul dumneavoastră scris, de exemplu, subscripţii sindicaliste.
 • Acestea sunt destinate recuperării unui exces de salariu sau de cheltuieli.
 • Acestea sunt solicitate printr-un ordin judecătoresc, de exemplu, un ordin de reţinere din salariu într-un caz de jurisprudenţă în domeniul familiei.
 • Acestea apar datorită stării dumneavoastră de grevă.

În cazul în care angajatorul suferă pierderi ca urmare a greşelii dvs., de exemplu stricăciuni sau lipsuri în casierie sau angajatorul vă furnizează un serviciu la locul de muncă, de exemplu, o uniformă, sunt permise deduceri. În aceste cazuri deducerea (sau plata efectuată de către angajat) este permisă doar atunci când:

 • Sunt convenite în contractul dumneavoastră
 • Sunt corecte şi rezonabile
 • Aţi primit o notificare scrisă privind deducerea – un preaviz de o săptămână dacă deducerea este urmarea greşelii dumneavoastră
 • Valoarea deducerii nu depăşeşte pierderea sau costul serviciului
 • Deducerea are loc în interval de şase luni de la producerea pierderii / costului.

Neplata tuturor salariilor sau a unei părți din acestea datorate unui angajat este considerată o deducere ilegală, putându-se înainta o plângere în baza Legii cu privire la plata salariilor – a se vedea ”Cum se aplică” mai jos. În mod similar, avizul neplătit, salariul pe concediu, bonusuri și comisioane pot constitui parte a unei plângeri în baza legii.

Cum depuneţi cererea

Plângerile în legătură cu deducerile ilegale din salariu în baza Legii cu privire la plata salariilor pe 1991 vor fi înaintate Serviciului clienți din cadrul Unității de relații la locul de muncă folosind noul formular individual de plângeri (pdf) . Plângerile trebuie înaintate în termen de 6 luni de la data efectuării deducerii. Limita de timp se poate prelungi cu o perioadă de până la 6 luni, dar doar în cazurile în care există circumstanțe excepționale care fac imposibilă înaintarea plângerii în limita normală de timp.

Conform Legii cu privire la plata salariilor pe 1991, angajatorii care nu furnizează fluturași de salariu sau care furnizează fluturași falsificați în mod deliberat se fac vinovați de comiterea unei infracțiuni și pot fi amendați. Plângerile cu privire la fluturașii de salariu se fac în mod similar cu cel de mai sus. Informații suplimentare puteți găsi în această broșură explicativă cu privire la Legea plății salariilor 1991 (pdf) sau la Serviciul clienți din cadrul Unității cu privire la relațiile la locul de muncă – a se vedea ”Depunerea cererilor” mai jos.

Unde depuneţi cererea

Workplace Relations Commission

Information and Customer Service
O’Brien Road
Carlow
R93 W7W2
Ireland

Opening Hours: Mon. to Fri. 9.30am to 5pm
Tel: (059) 917 8990
Locall: 1890 80 80 90
Fax:(059) 917 8909
Homepage: https://www.workplacerelations.ie/en/

Informația Irl
Urmărește-ne

Informația Irl

Portal dedicat românilor din Irlanda
Știri și informații din Irlanda
Informația Irl
Urmărește-ne