Asigurarea Socială pe baza salariului (Pay Related Social Insurance – PRSI)

Majoritatea angajatorilor şi angajaţilor (cu vârste de peste 16 ani) plătesc contribuţii de asigurări sociale către Fondul Naţional de Asigurări Social. În general, plata asigurării sociale este obligatorie. La contribuţiile dumneavoastră de asigurări sociale se face referire sub denumirea de Asigurare Socială pe baza salariului (PRSI – Pay Related Social Insurance), iar acestea vă dau dreptul la o gamă de prestaţii care sunt administrate de Ministerul Protectia Sociale. În calitate de angajat, dumneavoastră plătiţi o asigurare socială (în general, de clasă A) iar angajatorul dumneavoastră va plăti, de asemenea, o asigurare socială în numele dumneavoastră. În consecinţă, este important să informaţi noul dumneavoastră angajator cu privire la Numărul dumneavoastră pentru Servicii Publice Personale (Nr. PPS) deoarece aceasta va asigura înregistrarea contribuţiilor dumneavoastră de asigurări sociale combinate şi protejarea dreptului dumneavoastră la prestaţii pe viitor. Citiţi mai multe despre asigurarea socială (PRSI) din Irlanda, aici.

Reguli

Dacă sunteţi angajat, contribuţiile dumneavoastră de asigurări sociale sunt deduse de către angajatorul dumneavoastră şi colectate de către Inspectorii fiscali. Inspectorii fiscali efectuează apoi plata sumelor în Fondul pentru Asigurări Sociale. Apoi, o evidenţă a contribuţiilor achitate de dumneavoastră este transmisă către Ministerul Protectia Sociale.. Toate evidenţele privind contribuţiile dumneavoastră de asigurare sunt păstrate de către Secţia Centrală de Evidenţe din cadrul Ministerului Protectia Sociale. Pentru a vă verifica dosarul de asigurări sociale, veţi avea nevoie de Numărul dumneavoastră pentru Servicii Publice Personale (Personal Public Service Number – Nr. PPS).

Prestaţii de asigurări sociale

Evidenţele contribuţiilor dumneavoastră la asigurările sociale sunt foarte importante pentru prestaţiile de protecţie socială de care este posibil să aveţi nevoie în perioada în care lucraţi sau sunteţi şomer(ă). De exemplu, este posibil ca aceste contribuţii ale dumneavoastră de Clasă A să vă dea dreptul la Prestaţie de boalăPrestaţie pentru persoane aflate în căutarea unui loc de muncăPrestaţie de maternitate, sau la Prestaţie pentru tratament. Pe termen lung, acestea sunt, de asemenea, importante pentruPensia dumneavoastră de stat (Contributivă) În cazul în care contribuţiile dumneavoastră de asigurări sociale nu au fost achitate, este posibil să pierdeţi dreptul la o prestaţie de protecţie socială sau este posibil ca valoarea pensiei dumneavoastră să fie redusă.

Dacă aţi lucrat într-o altă ţară, dosarul dumneavoastră de asigurări sociale din acea ţară vă poate ajuta să obţineţi dreptul la prestaţii în Irlanda. Citiţi mai multe despremutarea în Irlanda şi drepturile dumneavoastră de securitate socială, aici.

Obligaţiile angajatorului privind PRSI

Angajatorul dumneavoastră este responsabil pentru deducerea contribuţiei dumneavoastră de asigurări sociale din salariul dumneavoastră şi plata acesteia alături de contribuţia angajatorului la Serviciul de impozite. Deducerea este înscrisă în fişa dumneavoastră de calcul al salariului. Dacă suma plătită către Serviciul de impozite nu este corectă, angajatorul este responsabil pentru plata deficitului. Angajatorul dumneavoastră păstrează o evidenţă a contribuţiilor la asigurări pe care dumneavoastră le faceţi şi este obligat să vă furnizeze o declaraţie P60 la finele fiecărui an şi o declaraţie P45 dacă părăsiţi locul de muncă.

P45: Dacă vă părăsiţi locul de muncă, angajatorul dumneavoastră trebuie să vă înmâneze o declaraţie P45. Acesta reprezintă o dovadă a salariului și a impozitului, taxei sociale universale (USC) și a PRSI-ului la zi, deduse de către angajator. Acesta este un document foarte important şi vă este necesar dacă:

  • Schimbaţi locul de muncă – pentru a-l înmâna noului dumneavoastră angajator pentru a evita plata de urgenţă a impozitului.
  • Sunteţi şomer – pentru a solicita o rambursare de impozit, pentru a solicita prestaţii de protecţie socială.

Dacă angajatorul dumneavoastră nu vă înmânează o declaraţie P45, trebuie să o solicitaţi.

P60: La sfârșitul fiecărui an fiscal angajatorul trebuie să vă pună la dispoziție un formular P60 care reprezintă o dovadă a salariului și a impozitului, USC și PRSI, deduse de către angajator pe parcursul anului. Formularul P60 conține două părți și este un document important. În cazul în care solicitați o indemnizație, veți trimite partea a doua la Departamentul Protecţiei Sociale ca dovadă că v-ați plătit contribuţiile PRSI.

De asemenea, în formularul P60 este înscris și cuantumul taxei sociale universale (USC) pe care ați plătit-o. Formularul P60 pentru 2011 (anul care se încheie la 31 decembrie 2011) cuprinde două câmpuri în care se va trece taxa socială universală (suma brută de plată pentru taxa socială universală și suma dedusă a taxei sociale universale). Formularul P60 (pentru anul care se încheie la 31 decembrie 2012) va fi revizuit și vor fi prevăzute câmpuri suplimentare pentru taxa socială universală cumulativă.

Neîndeplinirea de către angajator a obligaţiilor privind PRSI

Dacă angajatorul dumneavoastră nu vă furnizează o declaraţie P60 sau o declaraţie P45, este posibil ca dumneavoastră să nu fi fost înregistrat pentru PRSI de către angajatorul dumneavoastră. De asemenea, este posibil să fi fost înregistrat, dar ca angajatorul dumneavoastră să nu fi plătit contribuţiile PRSI care sunt restante sau ca acesta să nu fi plătit suma corectă. În conformitate cu Legea (de consolidare) privind protecţia socială 1993, angajatorul este obligat să înregistreze toţi angajaţii pentru PRSI, să plătească suma corectă a contribuţiilor, să păstreze evidenţe exacte pentru toţi angajaţii şi să prezinte aceste evidenţe când îi sunt solicitate de către inspectorii de protecţie socială. Neîndeplinirea acestor obligaţii poate conduce la penalizări, urmărire în justiţie sau ambele.

Rolul inspectorilor de protecţie socială din cadrul Ministerului Protectia Sociale este de a se asigura că angajatorii îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la PRSI. Aceştia efectuează inspecţii la sediu, examinează dosarele de angajare ale angajaţilor şi intervievează angajatorii. O inspecţie poate fi una de rutină sau poate fi efectuată referitor la un anumit caz în care este necesară efectuarea unei investigaţii.

Lucrătorii independenţi

Dacă sunteţi lucrător independent, sunteţi responsabil pentru plata contribuţiilor dumneavoastră la asigurările sociale. Deoarece nu sunteţi angajat, persoana pentru care lucraţi nu este angajatorul dumneavoastră şi, în consecinţă, nu este responsabilă pentru plata contribuţiilor dumneavoastră la asigurările sociale. Scope Section (Secţia de clasificare a locurilor de muncă) din cadrul Ministerului Protectia Sociale adoptă o hotărâre dacă nu este clar dacă dumneavoastră sunteţi angajat sau lucrător independent.

Cum depuneţi cererea

Aveţi dreptul legal de a vedea dosarul privind contribuţiile dumneavoastră PRSI care este păstrat de către angajatorul dumneavoastră. De asemenea, îi puteţi solicita angajatorului dumneavoastră să vă furnizeze o declaraţie a contribuţiilor dumneavoastră PRSI o dată la trei luni. (În mod normal, acestea sunt înscrise ca deduceri în fişa dumneavoastră de calcul al salariului.)

Dacă nu vă este oferită o declaraţie P45 în momentul în care părăsiţi locul de muncă, mai întâi, ar trebui să o solicitaţi angajatorului dumneavoastră. Dacă angajatorul nu v-o oferă, trebuie să contactaţi biroul local de impozite de care aparţineţi. Administraţia financiară va contacta angajatorul şi va obţine declaraţia dumneavoastră P45 pentru dumneavoastră. Dacă aţi început deja să lucraţi la un alt loc de muncă, Administraţia financiară vă va transmite un nou certificat de credit fiscal astfel încât nu va trebui să achitaţi un impozit de urgenţă la noul loc de muncă.

Dacă declaraţia P45 nu v-a fost oferită, iar dumneavoastră credeţi că nu v-au fost achitate contribuţiile PRSI (asigurarea socială pe baza salariului), trebuie să îl informaţi pe inspectorul de asistenţă socială de care aparţineţi contactând biroul local de asistenţă socială de care aparţineţi sau Scope section (Secţia de clasificare a locurilor de muncă) din cadrul Ministerului Protectia Sociale.

Dacă angajatorul dumneavoastră nu vă oferă o declaraţie P60 la finele fiecărui an, trebuie să contactaţi biroul local de impozite de care aparţineţi.

Unde depuneţi cererea

Contactaţi biroul local de impozite de care aparţineţi.

Scope Section

Department of Social Protection
Oisin House
212-213 Pearse Street
Dublin 2
Ireland

Tel:(01) 673 2585

PRSI Records

Department of Social Protection
McCarter’s Road
Ardaravan
Buncrana
Donegal
Ireland

Tel:(01) 471 5898
Locall:1890 690 690
Homepage: http://www.welfare.ie/

Informația Irl
Urmărește-ne

Informația Irl

Portal dedicat românilor din Irlanda
Știri și informații din Irlanda
Informația Irl
Urmărește-ne