În cazul în care survine o sarcină în timp ce sunteţi angajată, aveţi dreptul la concediu de maternitate. Dreptul la o perioadă de bază de concediu de maternitate în timpul angajării îl au toate angajatele (inclusiv angajatele sezoniere), indiferent de perioada lucrată pentru organizaţie sau de numărul de ore lucrate săptămânal. De asemenea, mai puteţi beneficia şi de un concediu de maternitate suplimentar neplătit (Legea privind Protejarea Maternităţii din 1994 şi Legea privind Protejarea Maternităţii (Amendament) din 2004).

În cazul în care intenţionaţi să beneficiaţi de concediul de maternitate trebuie să anunțați angajatorul cu cel puţin 4 săptămâni înainte şi să-i prezentați un certificat medical care să confirme sarcina. O notificare cu cel puţin 4 săptămâni înainte este necesară şi în cazul în care intenţionaţi să beneficiaţi de concediul de maternitate suplimentar de 16 săptămâni. Cele două notificări pot fi transmise simultan.

Conform Legii privind Protejarea Maternităţii (Amendament) din 2004, înainte de sfârşitul săptămânii în care se aşteaptă sosirea copilului, trebuie luate cel puţin 2 săptămâni de concediu şi cel puţin 4 săptămâni ulterior acestei săptămâni. Puteţi hotărî cum doriţi să vă repartizaţi restul săptămânilor rămase. În general, angajatele iau 2 săptămâni înainte de naştere şi restul săptămânilor după. Dacă întruniţi condiţiile pentru Ajutorul de Maternitate , înainte de sfârşitul săptămânii în care se aşteaptă sosirea copilului trebuie luate cel puţin 2 şi nu mai mult de 16 săptămâni.

Plata pe durata concediului de maternitate

Drepturile dumneavoastră la plată pe durata concediului de maternitate depind de condiţiile contractului dumneavoastră de muncă. Angajatorii nu au obligaţia să plătească femeile aflate în timpul concediului de maternitate. Puteţi aplica pentru Ajutorul de Maternitate care este o plată suportată de către Ministerul pentru Protectia Sociala dacă aveţi contribuţii PRSI suficiente.

Concediu de maternitate suplimentar

Începând cu 1 martie 2007 aveţi de asemenea dreptul la un concediu de maternitate suplimentar de până la 16 săptămâni, însă această perioadă nu este acoperită de Ajutorul de Maternitate, şi nici angajatorul, dacă nu este altfel convenit, nu este obligat să efectueze vreo plată în această perioadă. Dacă vă îmbolnăviţi în timp ce beneficiaţi de concediu de maternitate suplimentar puteţi consulta angajatorul în legătură cu încheierea concediului de maternitate suplimentar. Dacă angajatorul acceptă, nu veţi avea dreptul la restul concediului de maternitate, însă va fi considerat ca unconcediu medical şi puteţi beneficia de Ajutorul Medical.

Sărbători legale şi concediul anual de odihnă

Aveţi dreptul la concediu pentru orice sărbători legale din timpul perioadei concediului de maternitate (inclusiv în timpul concediului de maternitate suplimentar). Dreptul angajaţilor la concediu pentru sărbătorile legale este prevăzut în Secţiunea 21 a Legii privind Organizarea Timpului de Lucru din 1997.

Timpul petrecut în concediu de maternitate (inclusiv concediul de maternitate suplimentar) este considerat ca fiind perioadă de activitate, iar această perioadă poate fi adăugată la concediul de odihnă şi la dreptul la sărbătorile legale.

Feţi născuţi morţi şi avorturi spontane

În cazul naşterii unui făt mort sau unui avort spontan, în orice moment ulterior celei de-a 24 săptămână de sarcină, aveţi dreptul la un concediu de maternitate integral. Începând cu 1 martie 2007 acesta reprezintă o perioadă de bază de 26 săptămâni şi 16 săptămâni de concediu de maternitate suplimentar. Dacă întruniţi condiţiile PRSI, Ajutorul de Maternitate este plătibil pe perioada celor 26 săptămâni ale concediului de maternitate de bază.

Pentru a solicita Ajutorul de Maternitate după naşterea unui făt mort, trebuie să trimiteţi o scrisoare de la medicul dumneavoastră împreună cu formularul de cerere de Ajutor de Maternitate, confirmând data anticipată a naşterii, data efectivă a naşterii şi numărul de săptămâni de sarcină.

Concediu de sănătate şi siguranţă

Un angajator trebuie să efectueze estimări de risc în legătură cu angajatele aflate în perioada de graviditate şi cu cele care au născut recent sau care sunt în perioada de alăptare. Dacă există anumite riscuri, acestea trebuie eliminate, sau angajatele protejate împotriva acestora. Dacă nici una din aceste opţiuni nu este posibilă, angajata trebuie să beneficieze de concediu de sănătate şi siguranţă, care poate continua până la începutul concediului de maternitate, pe durata căruia  angajatorii trebuie să plătească angajatelor salariul normal pentru primele trei săptămâni, după care poate fi plătit Ajutorul de Sănătate şi Siguranţă. Pe website-ul Autorităţii pentru Sănătate şi Siguranţă se găseşte o listă a Întrebărilor frecvente – Sarcina şi locul de muncă.

Dreptul tatălui la concediu de paternitate

În cazul în care în termen de 40 de săptămâni de la data nașterii se înregistrează decesul mamei, tații au dreptul la concediu de maternitate. În astfel de cazuri, tatăl are dreptul la o perioadă de concediu, care se acordă în funcție de data la care s-a înregistrat decesul mamei. În cazul în care decesul mamei se înregistrează în termen de 24 de săptămâni de la data nașterii, acesta are dreptul la concediu de maternitate suplimentar. În cazul în care decesul mamei survine la peste 24 de săptămâni de la data nașterii, tatăl are dreptul la o perioadă de concediu de 40 de săptămâni începând cu data nașterii. Concediul începe în termen de 7 zile de la decesul mamei.

Concediu de paternitate per se nu există stipulat în Codul Muncii Irlandez.

Amânarea concediului de maternitate

Secţiunea 7 din Legea privind Protejarea Maternităţii (Amendament) din 2004 prevede amânarea concediului de maternitate în anumite situaţii bine definite, şi anume, când copilul este spitalizat. Acest drept de a amâna concediul se aplică indiferent dacă sunteţi în concediu de maternitate sau concediu de maternitate suplimentar neplătit. Vă rugăm să reţineţi că angajatorul dumneavoastră are dreptul să refuze cererea dumneavoastră de amânare a concediului de maternitate. Citiţi ‘Informatii suplimentare’ pentru mai multe detalii despre amânarea concediului de maternitate.

Reluarea activităţii

Trebuie să notificaţi angajatorul cu cel puţin 4 săptămâni înainte asupra intenţiei de a vă relua activitatea.

Conform Secţiunii 26 din Legea privind Protejarea Maternităţii din 1994 aveţi dreptul să vă reluaţi activitatea pe acelaşi post şi în baza aceluiaşi contract de muncă. Secţiunea 27 a Legii prevede că dacă nu este posibil, în limite rezonabile, ca angajatorul să vă permită reluarea activităţii, acesta să fie obligat să vă asigure un post alternativ corespunzător. Acestui nou post nu trebuie să îi corespundă termene substanţial mai puţin favorabile decât cele ale postului anterior.

Altfel, aveţi dreptul să se considere că aţi lucrat în perioada concediului de maternitate. Condiţiile de angajare nu pot fi înrăutăţite de faptul că aţi beneficiat de concediu de maternitate, iar dacă plata sau alte condiţii se îmbunătăţesc în timpul efectuării concediului de maternitate, aveţi dreptul la respectivele beneficii în momentul reluării activităţii.

 

Contribuţii PRSI: în timp ce beneficiaţi de Ajutorul de Maternitate veţi primi automat credite PRSI. Dacă folosiţi concediul de maternitate suplimentar neplătit, după reluarea activităţii trebuie să solicitaţi angajatorului să completeze o cerere pentru credite pentru concediul de maternitate (pdf).

Dacă sunteţi în perioada de alăptare puteţi beneficia de timp liber sau de o reducere a orelor de program fără a pierde plata integrală timp de până la 26 săptămâni de la naştere.

Dacă vă hotărâţi să nu vă reluaţi activitatea după concediul de maternitate, trebuie să informaţi angajatorul conform practicilor curente.

Legislaţia privind protejarea maternităţii vă protejează împotriva concedierii incorecte pe motiv de revendicare a drepturilor – a se vedea ‘Cum depuneţi cererea’ mai jos.

Vizite medicale

După confirmarea sarcinii, puteţi beneficia de timp liber pentru vizite medicale în legătură cu sarcina. Nu există perioadă de timp liber minimă sau maximă specificată pentru aceste vizite. Cu precădere, aveţi dreptul la timpul liber necesar pentru a efectua fiecare vizită. Acest lucru include timpul necesar deplasării la şi de la cabinet şi timpul alocat controlului.

Va trebui să furnizaţi angajatorului dovada care confirmă sarcina, anunţând vizitele medicale cu 2 săptămâni înainte. Dacă acesta cere, va trebui să prezentaţi angajatorului bonul de programare oricând ulterior primei programări. De asemenea, mai puteţi beneficia de timp liber pentru vizitele medicale după naştere, timp de până la 14 săptămâni de la naştere. Atât înainte cât şi ulterior naşterii aveţi dreptul la plata timpului alocat acestor vizite medicale.

Cursuri prenatale

De asemenea, este posibil să aveţi dreptul la concediu cu plată pentru a putea lua parte la cursuri prenatale. Dreptul dumneavoastră se referă la un set de cursuri prenatale cu excepţia ultimelor 3 cursuri din acest set. Taţii au dreptul la timp liber plătit pentru a participa la ultimele 2 cursuri din setul de cursuri prenatale.

Naştere prematură: În cazul în care copilul dumneavoastră se naşte cu cel puţin 4 săptămâni înainte de termen, se va considera că aţi respectat condiţiile privind notificarea dacă trimiteţi angajatorului o notificare scrisă în termen de 14 zile de la naştere.

 

Pentru mai multe detalii:

http://www.citizensinformation.ie/ro/employment/employment_rights_and_conditions/leave_and_holidays/maternity_leave.html

 

Informația Irl
Urmărește-ne

Informația Irl

Portal dedicat românilor din Irlanda
Știri și informații din Irlanda
Informația Irl
Urmărește-ne