medical_cardCardul medical este emis de către Health Service Executive (HSE) și permite deținătorului să primească anumite servicii medicale în mod gratuit.

Pentru a vă putea încadra în condiţiile de obţinere a unui card medical, venitul dvs. săptămânal trebuie să fie sub un anumit cuantum, în funcţie de mărimea familiei. În cadrul evaluării mijloacelor de subzistență sunt luate în calcul veniturile în numerar, economiile, investiţiile și proprietăţile (cu excepţia propriului imobil).

Cardurile pentru vizitele la doctorul de familie: În cazul în care nu vă încadrați în condițiile pentru obținerea unui card medical din cauza veniturilor, vă puteți încadra pentru un card de vizite la doctorul de familie.

Ce servicii medicale sunt în mod normal acoperite?

Dacă aveți un card medical, aveți dreptul la:

Alte beneficii

Deţinătorii de carduri medicale plătesc taxă socială universală pe venit dacă acesta depăşeşte plafonul de scutire, dar există o rată redusă. Deţinătorii de carduri medicale pot fi, de asemenea, scutiţi de la plata cheltuielilor de transport școlar și a taxelor de stat pentru examinare în şcolile de nivel secundar finanțate din fonduri publice. De asemenea, pot exista ajutoare financiare pentru achiziţionarea de manuale şcolare în anumite școli.

Reguli

Evaluarea mijloacelor de subzistență

În mod normal, în cadrul evaluării mijloacelor de subzistență se iau în calcul veniturile totale.

Pentru evaluarea mijloacelor de subzistență se aplică norme diferite în funcţie de vârstă:

Evaluarea unui cuplu în scopul obținerii unui card medical ia în calcul vârsta persoanei mai bătrâne. Orice sume în numerar, economii, investiţii sau proprietăţi (fără a include propriul imobil) sunt luate, de asemenea, în calcul. Însă, există anumite excepţii.

Persoanele scutite de la evaluarea mijloacelor de subzistență

  • Persoanele cu drepturi UE – a se vedea mai jos ”Informații suplimentare”
  • Persoanele afectate de medicamentul Thalidomide
  • Femeile care au avut o simfiziotomie

Alte categorii

Cardurile medicale se acordă, de obicei, copiilor aflați în plasament maternal.

În cazul în care beneficiați de ajutor social de un an sau mai mult și reveniți în câmpul muncii, vă puteți păstra cardul medical pe o perioadă de până la 3 ani. Acest lucru urmează a fi modificat în 2014, astfel încât în momentul în care reveniți în câmpul muncii veți avea dreptul să vă păstraţi cardul de vizite la doctorul de familie fără o evaluare a mijloacelor de subzistență și nu cardul medical.

Persoanele cu vârsta între 16–25 ani, inclusiv elevi/studenţi, care sunt independenţi financiar față de părinți pot avea dreptul la un card medical dacă trec de evaluarea mijloacelor de subzistență. În cazul în care aceștia sunt dependenţi financiar de părinţii lor, aceștia pot avea dreptul la un card medical doar dacă părinţii lor au unul.

După emiterea cardului

În cazul modificării situației personale trebuie să informați HSE-ul deoarece s-ar putea să nu mai fiți eligibil/ă. De exemplu, dacă venitul sau situația familiei dvs. se modifică, trebuie să informați Unitatea de Înregistrare a Clienţilor cât mai curând posibil – a se vedea mai jos ”Cum se depune cererea”. Cardul va fi revizuit periodic.

Revizuiri

HSE-ul vă va solicita periodic să vă confirmați situația. Veţi primi un formular care trebui completat și returnat la Unitatea de Înregistrare a Clienţilor. În cazul nereturnării formularului cererea dvs. nu va putea fi reanalizată iar cardul nu va putea fi emis din nou.

În cazul în care formularul de revizuire este returnat până la data menţionată dar procesul de revizuire continuă şi după data de expirare a cardului, valabilitatea cardului poate fi prelungită pentru a-l putea folosi şi pe perioada cât durează revizuirea. Prelungirea se face de la lună la lună deci se recomandă să contactaţi Unitatea de înregistrare a clienţilor pentru a afla dacă cardul dvs. a fost prelungit şi dacă este valabil în continuare.

În cazul în care vă mutaţi

În cazul în care locuiţi temporar într-o altă zonă, cardul medical poate fi folosit pe o perioadă de până la 3 luni. În acest caz, vă puteți prezenta la orice doctor de familie din zona participantă în cadrul programului de carduri medicale. În cazul în care perioada depăşeşte 3 luni, nu trebuie să redepuneţi cerere pentru un card medical nou. Trebuie să contactaţi Birou de Sănătate local unde veţi fi informat/ă în legătură cu medicii de familie arondaţi noii dvs. zone.

În cazul în care vă schimbaţi medicul de familie, completaţi un formular de schimbare a medicului de familie (pdf), în care treceţi datele noului doctor. Formularul este disponibil online sau telefonic la numărul cu tarif redus 1890 252 919.

Cum se depune cererea

Dacă înainte de a trimite cererea aveți întrebări, puteți suna la numărul cu tarif redus 1890 252 919 sau puteți contacta Biroul local de sănătate sau prin email la clientregistration@hse.ie.

Pentru a obține un card medical puteți aplica online pe medicalcard.ie. Aceasta este cea mai rapidă metodă de a obține cardul. Formularul completat vă va fi returnat.

Alternativ, puteți descărca un formular de cerere pentru card medical:

Formular de cerere pentru card medical și card de vizite la doctorul de familie MC1 (pdf)

Formular de cerere pentru card medical și card de vizite la doctorul de familie MC1(a) – Persoane în vârstă de 70 ani sau peste (pdf)

Formularul de cerere și lista doctorilor de familie participanţi pot fi obţinute și de la centrul local de sănătate sau de la Biroul local de sănătate al zonei dvs.

Formularul va fi dus la doctorul de familie ales din lista de doctori participanţi. De obicei, doctorul de familie ales trebuie să aibă cabinetul pe o rază de 7 mile față de domiciliul dvs. Doctorul de familie trebuie să vă accepte ca pacient. Citiţi mai multe despre serviciile de medicină de familie pentru deţinătorii de carduri medicale aici. În cazul în care doctorul de familie vă acceptă ca pacient, va semna formularul.

Formularul se va returna la Unitatea de Înregistrare a Clienţilor, împreună cu documentele specificate în formular.

Cererea pentru obținerea unui card medical poate fi urmărită pe medicalcard.ie.

HSE-ul are o rubrică cu întrebări frecvente despre cardurile medicale și cardurile medicale/cardurile de vizite la doctorul de familie pentru persoanele cu vârsta de 70 de ani și peste.

Contestaţii

În cazul în care cererea pentru un card medical v-a fost respinsă și vă nemulțumește decizia, puteți solicita reanalizarea acesteia. Este posibil ca situația dvs. să se fi modificat sau să fi omis nişte informaţii relevante din cererea originală. În cazul în care rezultatul în urma reanalizării vă nemulțumește, puteți face o contestație la Biroul de contestaţii de pe raza locală a HSE. Scrisoarea de refuz va conține și detaliile de contact. Biroul de contestaţii va efectua o reevaluare a cererii dvs. Reevaluarea va fi făcută de funcţionari HSE care nu au fost implicaţi în decizia luată cu privire la cererea inițială.

Client Registration Unit

P.O Box 11745
Finglas
Dublin 11
Ireland

Tel:(051) 595 129
Locall:1890 252 919
Fax:(01) 834 3589
Homepage: http://www.medicalcard.ie
Homepage: https://www.sspcrs.ie/portal/medapp/index.jsp
Email: clientregistration@hse.ie

Informații suplimentare

Drepturi în baza reglementărilor UE

În cazul în care beneficiați de pensie de securitate socială dintr-o altă țară UE/ZEE sau Elveţia, sau dacă lucraţi și plătiţi asigurări sociale în una din aceste țări, vă puteți încadra pentru un card medical în baza legislaţiei UE dacă sunteţi rezident ordinar în Irlanda.

Nu trebuie să faceți obiectul legislației irlandeze în materie de securitate socială. Aceasta înseamnă că nu trebuie să beneficiați de plăţi contributorii de ajutor social sau să lucraţi în Irlanda și să fiți obligați la plata PRSI.

În cazul în care locuiţi în Irlanda și sunteţi persoană în întreţinerea unui pensionar în baza reglementărilor UE sau în întreţinerea unei persoane care lucrează într-o altă țară sub incidența acestor reglementări, puteți fi eligibil/ă pentru un card medical. Nu trebuie să faceţi obiectul legislației irlandeze în materie de securitate socială (în cazul copiilor în întreținere această regulă se aplică soţului sau persoanei care îi îngrijeşte).

Lucrătorii detașați și persoanele aflate în întreținerea acestora se pot încadra, de asemenea, pentru cardul medical. Aceștia sunt lucrătorii angajaţi într-o altă țară sub incidența reglementărilor dar trimişi de către angajatori să lucreze în Irlanda pentru o perioadă limitată de timp.

Chris Danca
Follow me

Chris Danca

Blogger, fotograf și jurnalist amator, iar în viața "offline" manager al departamentului de grafică la o tipografie din Dublin, Irlanda.
Mai este cunoscut și sub pseudonimul de blog: irlandezu'zu
Chris Danca
Follow me